top of page

Telenoisis Apps

​Όλες οι εφαρμογές Τelenoisis διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και σας δίνουν απεριόριστες δυνατότητες.

Image by Stephen Dawson
Delivery Van

Αναφορές

Με το σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics αποκτάτε πρόσβαση σε εξειδικευμένες αναφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια και τις απαιτήσεις του γραφείου κίνησης της εταιρείας σας και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή σας.

Αισθητήρες

Ο εξοπλισμός (hardware) του συστήματος Telenoisis αποτελείται από αξιόπιστες μονάδες τηλεματικής (GPS units) και αισθητήρες (sensors) που αποστέλλουν μέσω της τεχνολογίας GPS στο λογισμικό Telenoisis τα επιλεγμένα δεδομένα και γεγονότα.

 

Οι αισθητήρες ανίχνευσης θερμοκρασίας μετρούν τις θερμοκρασίες των διαμερισμάτων θαλάμων φορτηγών ψυγείων και σε περίπτωση απόκλισης από τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες βέλτιστης μεταφοράς των εμπορευμάτων ειδοποιείται το γραφείο κίνησης με μήνυμα SMS, συναγερμός (alarm) και e-mail.

 

Οι αισθητήρες πόρτας ανιχνεύουν το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας φορτίου.

 

Το μπουτόν πανικού (panic button) τοποθετείται εντός της καμπίνας του οδηγού ώστε σε περίπτωση κινδύνου ο οδηγός να ειδοποιήσει το γραφείο κίνησης.

Image by Alex McCarthy
Image by Lukas Blazek

CAN BUS

Η σύνδεση της μονάδας τηλεματικής (GPS) με το CanBus του οχήματός επιτρέπει στο γραφείο κίνησης να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις λειτουργίες του οχήματος όπως αυτές καταγράφονται από το CanBus και να γνωρίζει:

 

 • Τις ενδείξεις των οργάνων του οχήματος και την κατάστασή τους

 • Τις ενδείξεις θερμοκρασίας υγρού- ψύξης του οχήματος

 • Τις ενδείξεις πίεσης ελαστικών

 • Το βάρος σε κάθε άξονα

 • Την θερμοκρασία μηχανής

 • Τις στροφές

Στατιστικά Στοιχεία Στόλου

Το σύστημα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τα στατιστικά στοιχεία του στόλου των οχημάτων της επιχείρησής σας και με μια ματιά ο υπεύθυνος κίνησης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ποσοστό του στόλου που βρίσκεται σε κίνηση, σε στάση και εκτός λειτουργίας.

system-alert-28fa0a04.jpg
Driving

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics διαθέτει την δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των ειδοποιήσεων. Κάθε φορά που συντρέχουν προκαθορισμένα γεγονότα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όπως ενδεικτικά :

 

 • την μη προγραμματισμένη επίσκεψη οχήματος στο Σ.Ε

 • την υπέρβαση του επιτρεπόμενου συνολικού χρόνου παραμονής στο Σ.Ε.

 • την υπέρβαση του ορίου παραμονής της μηχανής του οχήματος σε κατάσταση idle

 • την αδικαιολόγητη ενεργοποίηση των αισθητήρων πόρτας (άνοιγμα /κλείσιμο πόρτας)

 • την υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου παραμονής του οχήματος με την πόρτα ανοιχτή

Προστασία Οδηγού

Σε περίπτωση κινδύνου ο οδηγός δεν είναι ποτέ μόνος του, γιατί ο διαχειριστής ενημερώνεται αυτόματα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύγκρουσης ή κλοπής του οχήματος με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή προστασία του οδηγού, του οχήματος και του φορτίου.

edopismos-stolou-5352b7e8.png
euresi-oximaton-se-apomakrimeni-perioxi-

Εντοπισμός Σημείων με Κυκλοφοριακή Συμφόρεση

Με την υπηρεσία του συστήματος Telenoisis της Navigate Telematics απεικονίζονται με χρωματική σήμανση οι τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας και η κίνηση.

 

Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι οδοί με αυξημένη κίνηση ενώ με πράσινο χρώμα όταν η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά και ανεμπόδιστα.

Εύρεση Οχημάτων σε Επιλεγμένη Περιοχή

Μέσω της υπηρεσίας εύρεσης οχήματος σε επιλεγμένη περιοχή το γραφείο κίνησης εντοπίζει οχήματα που διήλθαν από γεωγραφικό σημείο και την διάρκεια παραμονής τους σε αυτό.

Speedometer
Car Fuel

Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας

Η υπηρεσία ενημέρωσης υπέρβασης ταχύτητας σας ειδοποιεί σε περίπτωση υπερβάσεων ταχύτητας δηλαδή σε περίπτωση αποκλίσεων από είτε από το επιτρεπτό όριο ταχύτητας ή από το προκαθορισμένο από το γραφείο κίνησης της εταιρείας σας όριο που έχει.

Διαχείριση Καυσίμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών επιτρέπει την εκροή καυσίμων μόνο προς εξουσιοδοτημένα οχήματα, χωρίς να απαιτείται η επάνδρωση του πρατηρίου καυσίμων με προσωπικό για τον έλεγχο και την καταγραφή των ανεφοδιασμών

 

Το σύστημα επικοινωνεί μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και επιτρέπει τη ροή καυσίμου μόνο όταν το ακροσωλήνιο βρίσκεται εντός του στομίου ανεφοδιασμού του οχήματος.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης του ακροσωληνίου της αντλίας από το στόμιο του ρεζερβουάρ έχουμε αυτόματη διακοπή της ροής του καυσίμου.

 

Η απλή παρουσία του ακροσωληνίου κοντά στο στόμιο δεν δίνει δυνατότητα ροής καυσίμου!

 

Παράλληλα με τον έλεγχο θέσης του ακροσωληνίου ελέγχονται και τυχόν περιορισμοί που αφορούν το όχημα ή το στόλο στο σύνολό του (σε όρια λίτρων ή αξιών, σε τύπο καυσίμου, σε μέση κατανάλωση, κ.α.).

 

Καταγραφή σε Η/Υ, με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο, των παρακάτω δεδομένων παραδόσεων καυσίμων:

 • ημερομηνία & ώρα

 • αντλία & ακροσωλήνιο που πραγματοποίησε την παράδοση

 • ποσότητα παράδοσης (σε λίτρα, με αναγραφή τουλάχιστον 2 δεκαδικών ψηφίων)

 • τύπος καυσίμου

 • ταυτότητα χειριστή αντλίας (οδηγού)

 • αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

 • οδόμετρο ή ωρόμετρο οχήματος/μηχανήματος

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός αναγνώρισης οχήματος στα ακροσωλήνια των αντλιών προσφέρει ανάγνωση της ταυτότητας του οχήματος / μηχανήματος και παράλληλα ανάγνωση του ηλεκτρονικού οδόμετρου ή των ωρών λειτουργίας του κινητήρα (ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος).

 

Ο εξοπλισμός ασύρματης συλλογής δεδομένων αποτελεί την πύλη επικοινωνίας μεταξύ των ακροσωληνίων των αντλιών και του Η/Υ του ελεγκτή αντλιών. Μέσω του εξοπλισμού αυτού μεταφέρονται τα δεδομένα όλων των ακροσωληνίων στον Η/Υ, για τον έλεγχο της ταυτότητας των οχημάτων και της σχετικής θέσης του ακροσωληνίου (εντός ή εκτός στομίου ανεφοδιασμού)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο εξοπλισμός καταγραφής οδόμετρου ή ωρών λειτουργίας κινητήρα αποτελείται από ηλεκτρονική συσκευή η οποία συνδέεται είτε στα ηλεκτρονικά όργανα του οχήματος (αν διαθέτει), είτε στην έξοδο παλμών του κιβωτίου ταχυτήτων, είτε στη ντίζα του κιβωτίου ταχυτήτων. Στον παραπάνω εξοπλισμό καταγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή οι ώρες λειτουργίας του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ακόμα και στην περίπτωση δυσλειτουργίας, δολιοφθοράς ή αντικατάστασης των οργάνων του οχήματος, η πληροφορία των διανυθέντων χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας αυτού θα παραμείνει αδιάβλητη. Κατά την αρχική τοποθέτηση, ο εξοπλισμός προγραμματίζεται με ειδική συσκευή με τα μέχρι εκείνη την στιγμή διανυθέντα χιλιόμετρα ή τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος. Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας τα δεδομένα δεν διαγράφονται.

bottom of page