top of page

Δήμοι

TELENOISIS ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΑ

Με την ένδειξη θέσης και τις λοιπές ενδείξεις, ο διαχειριστής στο γραφείο κίνησης του Δήμου παραμένει ενήμερος για την τοποθεσία του κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο στο χάρτη που είναι ορατός σε κανονική, δορυφορική και υβριδική μορφή. Η χρήση των ενδείξεων ημερομηνίας και ώρας, διεύθυνσης, κατεύθυνσης, ταχύτητας, στάσεων, πινακίδας αυτοκινήτου και ανοιχτής ή κλειστής μηχανής καθιστούν τον εντοπισμό της θέσης των οχημάτων και την λήψη και συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για το κάθε όχημα απλή υπόθεση.

 

Με την χρήση των παραπάνω στοιχείων που αποθηκεύονται στο σύστημα είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαδρομής ημέρας του κάθε οχήματος καθώς και των διαδρομών προηγούμενων ημερών. Τέλος σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνεται και η αποτροπή λειτουργίας του οχήματος κατά τις απαγορευμένες ημερομηνίες και ώρες.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 • Ανανέωση χρόνου ενδείξεων ανά 1-10 δευτερόλεπτ

 • Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας

 • Ένδειξη διεύθυνσης

 • Ένδειξη κατεύθυνσης

 • Ένδειξη ταχύτητας

 • Ένδειξη στάσεων

 • Διάρκεια στάσεων σε σημείο

 • Ένδειξη πινακίδας αυτοκινήτου

 • Ένδειξη ανοιχτής/κλειστής μηχανής

 • Ένδειξη μέγιστης ταχύτητας

 • Χρήση του οχήματος εκτός εργασίας

 • Ένδειξη συνόλου διανυθέντων χιλιομέτρων

 • Εκτροπή από καθορισμένες διαδρομές

 • Χρόνος εργασίας οδηγών

 • Ένδειξη τρόπου οδήγησης των οδηγών και εκπαίδευση

 • Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμων

 • Ένδειξη θέσης και χρόνου για άνοιγμα/κλείσμο τάπας καυσίμων

 • Δρομολόγια και διαδρομές

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο καθορισμός της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων του Δήμου γίνεται πλέον αυτόματα από το σύστημα με την χρήση της ένδειξης βέλτιστης διαδρομής.

 

Είναι δυνατή επίσης η εύρεση απόστασης όλων των οχημάτων του Δήμου από επιλεγμένο σημείο καθώς και ο έλεγχος διέλευσης οχημάτων από συγκεκριμένα σημεία (π.χ. ώρα διέλευσης, διάρκεια στάσης, ταυτότητα οχήματος).

 

Οι λειτουργία του γραφείου κίνησης του Δήμου απλοποιείται εφόσον τώρα το σύστημα αυτόματα καταγράφει την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τα σημεία στάθμευσης, την διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων στον χώρο στάθμευσης, την ακριβή ώρα αποχώρησης από τον χώρο στάθμευσης, την διάρκεια του ταξιδίου, τα συνολικά χιλιόμετρα δρομολογίου καθώς επίσης και την ακριβή ώρα επιστροφής στο χώρο στάθμευσης και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την προσθήκη σημείων ενδιαφέροντος στον χάρτη αναγράφονται τα σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία έτσι ώστε να καθορίζεται η απόσταση και συχνότητα διέλευσης των οχημάτων. Είναι επίσης δυνατός ο υπολογισμός της απόστασης του οχήματος από κάθε σημείο ενδιαφέροντος καθώς και ό έλεγχος εισόδου και εξόδου από μη επιτρεπτά σημεία.

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ειδοποίησης εισόδου και εξόδου του οχήματος από προκαθορισμένη στον χάρτη ακτίνα.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Η λειτουργία βέλτιστης διαδρομής μειώνει στην ουσία τα διανυθέντα χιλιόμετρα με αποτέλεσμα την μείωση των καυσίμων. Η καταγραφή των καταναλωθέντων καυσίμων παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους καυσίμων. Περαιτέρω μείωση των καυσίμων επιτυγχάνεται με την χρήση αισθητήρων για τα καύσιμα που καταγράφουν όλες τις κινήσεις στο ντεπόζιτο καυσίμων κάθε οχήματος με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται προσπάθειες αλλοίωσης της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο διαχειριστής των οχημάτων οφείλει να γνωρίζει τις ημερομηνίες των προκαθορισμένων εργασιών συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων. Η χρήση του συστήματος επιτυγχάνει την διευκόλυνση παροχής τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της λειτουργίας «ειδοποίησης συντήρησης» του συστήματος. 

Με αυτή την πληροφόρηση είναι δυνατόν να προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν έγκαιρα αυτές οι εργασίες, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην λειτουργία του Δήμου. Ο διαχειριστής γνωρίζει πόσες ώρες παρέμεινε το όχημα με ανοικτή τη μηχανή, σε κίνηση, με ανοικτή τη μηχανή χωρίς να κινείται και πόσες ώρες το όχημα παρέμεινε με κλειστή τη μηχανή.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Παρέχεται δυνατότητα καταγραφής των μηχανημάτων που ανήκουν στον δήμο και αυτών που έχουν μισθωθεί. Καθώς και ποια μηχανήματα χρησιμοποιούνται ανά κατασκευαστικό έργο και πόσες ώρες εργάζονται. Είναι δυνατό να προσδιοριστεί το κόστος του μηχανήματος ανά κατασκευαστικό έργο και ανά δραστηριότητα. Ο έλεγχος της δραστηριότητας του μηχανήματος συμπληρώνεται και με τη δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο και μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων αν τα μηχανήματα βρίσκονται σε λειτουργία μέσα στις προεπιλεγμένες ώρες και ζώνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την χρήση του συστήματος διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ του γραφείου κίνησης ή του κέντρου διαχείρισης οχημάτων του Δήμου και των οδηγών. Το κέντρο μπορεί να επικοινωνεί με τους οδηγούς όλων των οχημάτων με μηνύματα και να δέχεται απαντήσεις. Επιπλέον είναι δυνατή η επικοινωνία των οδηγών όλων των οχημάτων μεταξύ τους ανεξάρτητα από την απόσταση που βρίσκονται αυτά από το κέντρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την χρήση του συστήματος πραγματοποιείται αυτόματη καταγραφή και έγγραφη λεπτομερής αναφορά ανά ημέρα/μήνα:

των ωρών εργασίας των οδηγών,

της συνολικής απόστασης που διήνυσαν,

των υπερβάσεων ορίου ταχύτητας

τον τρόπο οδήγησης

Αναφορά σχετικά με τον τρόπο οδήγησης (απότομο φρενάρισμα, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, απότομη επιτάχυνση κλπ) Με αυτό ο διαχειριστής μπορεί να κάνει συστάσεις στους οδηγούς έτσι ώστε να γίνει καλύτερος ο τρόπος οδήγησης με αποτέλεσμα λιγότερες φθορές στο όχημα και λιγότερα καυσαέρια.

 

Αυτό επίσης εγγυάται αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος. Αμέσως ειδοποιείται ο διαχειριστής και στέλνει βοήθεια

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περαιτέρω ασφάλεια επιτυγχάνεται με την χρήση της ένδειξης μέγιστης ταχύτητας καθώς και την δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση κλοπής.

bottom of page