Συχνές Ερωτήσεις

Μας ρωτήσατε και σας απαντήσαμε.

Τι είναι το σύστημα τηλεματικής οχημάτων και πώς λειτουργεί;


Το σύστημα τηλεματικής οχημάτων, αποτελούμενο από τον εξοπλισμό τηλεματικής και το λογισμικό, επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα θέσης, την δραστηριότητα και τις πληροφορίες κίνησης κάθε οχήματος. Το σύστημα μέσω της τεχνολογίας GPS λαμβάνει τα δεδομένα θέσης, ταχύτητας, κατεύθυνσης κλπ που διατίθενται μέσω δορυφόρου από το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης στη μονάδα δέκτη GPS που είναι εγκατεστημένη σε ένα όχημα και τον μεταδίδει σε έναν κεντρικό υπολογιστή (Server) συνδεδεμένο σε το δίκτυο GSM ή το Διαδίκτυο.
Τι είναι η τεχνολογία GPS;


Το GPS (Global Positioning System), Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, ή Θεσιθεσίας είναι παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, ακίνητου ή κινούμενου χρήστη, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" εικοσιτεσσάρων δορυφόρων της Γης, εφοδιασμένων με ειδικές συσκευές εντοπισμού, οι οποίες ονομάζονται "πομποδέκτες GPS". Οι πομποδέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απεικονίσουν γραφικά τις πληροφορίες αυτές.
Τι είναι η υπηρεσία GPRS;


Η υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια νέα υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων χρήστη σε πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αποτελεί ένα συμπλήρωμα στα σημερινά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα, συμπληρώνει τις σημερινές υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων (το GSM, παρέχει και μια χαμηλής ποιότητας υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων) και την υπηρεσία μεταφοράς μηνυμάτων, SMS.
Τι είναι το GSM;


Το Global System for Mobile communications (Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών), συντμ. GSM είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας.
ο GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα και την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων σε ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση σημάτων.
Πώς γίνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεματικής σε κάθε όχημα και πόσος χρόνος απαιτείται;


Η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεματικής (συσκευής τηλεματικής και αισθητήρων) πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και η μέση διάρκεια εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 15 λεπτά. Ο χρόνος εγκατάστασης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου, τον τύπο του οχήματος, το αριθμό των αισθητήρων κλπ
Πώς λειτουργεί η εντός του οχήματος εγκατεστημένη συσκευή τηλεματικής;


Η συσκευή τηλεματικής συνδέεται με την μπαταρία του οχήματος και τροφοδοτείται με ρεύμα από αυτήν. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία η διάρκεια της οποίας ανέρχεται στις 18 ώρες.
Τι θα συμβαίνει αν κάποιος παρέμβει στην λειτουργία της εντός του οχήματος εγκατεστημένης συσκευή τηλεματικής;


Το σύστημα διαθέτει λειτουργίες που σας ειδοποιούν για παρεμβάσεις τρίτων στην λειτουργία της εντός του οχήματος εγκαταστημένης συσκευής τηλεματικής.
Η συσκευή τηλεματικής έχει εγγύηση καλής λειτουργίας;


Οι συσκευές τηλεματικής συνοδεύονται από εγγύηση 2ετούς λειτουργίας.
Τι πρέπει να κάνω για να δω την γεωγραφική θέσου του εταιρικού μου οχήματος;


Η εφαρμογή Telenosis της Νavigate Telematics είναι διαδικτυακή (web based) και εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη που μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έξυπνη κινητή συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Απλά εισάγετε τους μοναδικούς κωδικούς σας στο πεδίο “Login” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και αποκτάτε πρόσβαση στα οχήματά σας από όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Τι είναι ο Γεωφράκτης και σε τι μου χρησιμεύει


Ο Γεωφράκτης είναι ένα εικονικό όριο το οποίο μπορείτε να εισάγετε στον χάρτη της εφαρμογής σας για να οριοθετήσετε την γεωγραφική περιοχή κίνησης ενός οχήματός σας ώστε σε περίπτωση μετάβασής του έξω από αυτήν να ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα (SMS), e-mail, ηχητική ειδοποίηση (συναγερμό).
Υπάρχει μηνιαίο κόστος λειτουργίας, αν ναι, γιατί;


Ναι, υπάρχει το μηνιαίο κόστος κινητή τηλεφωνίας (κάρτα SIM με ενεργοποιημένη λειτουργία GPRS).