Χρήση ως Πιστοποιημένο Καταγραφικό Θερμοκρασίας κατά ΕΝ12830

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί καινοτομία στην ανάπτυξη νέων συστημάτων για τις μεταφορές ειδικών φορτίων που απευθύνεται στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και στην μεταφορά ορισμένων χημικών προϊόντων.

Το σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών Telenoisis της Navigate Telematics, αποτελούμενο από το καταγραφικό, τους αισθητήρες θερμοκρασίας και το λογισμικό, είναι πιστοποιημένο κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12830. Οι αισθητήρες του συστήματος τοποθετούνται στο σημείο όπου απαιτείται η μέτρηση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Η μονάδα στέλνει τις ενδείξεις σε κάθε αυτόματη ανανέωση (1 λεπτό).

Η συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας σας επιτρέπει να καταγράψετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε όλες τις μετρήσεις θερμοκρασίας για κάθε διαμέρισμα του θαλάμου.

Τα δεδομένα θερμοκρασίας εμφανίζονται στο σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται χρήση usb stick.

Eξειδικευμένες Eφαρμογές Tηλεματικής και Εντοπισμού

Στη Navigate δεν σας προσφέρουμε απλά ένα σύστημα τηλεματικής δια