Μεταφορές Ευπαθών Προϊόντων & Κρύου Φορτίου

Telenoisis Temperature Recorder

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί καινοτομία στην ανάπτυξη νέων συστημάτων για τις μεταφορές ειδικών φορτίων που απευθύνεται στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και στην μεταφορά ορισμένων χημικών προιόντων.

Το καταγραφικό και οι αισθητήρες θερμοκρασίας (πιστοποίηση ΕΝ 12830) εγκαθίστανται στο σημείο όπου απαιτείται η μέτρηση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Η μονάδα στέλνει τις ενδείξεις σε κάθε αυτόματη ανανέωση (1 λεπτό). Tο εύρος μέτρησης είναι από -30°C έως +30 °C.

Η συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας σας επιτρέπει να καταγράψετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε όλες τις μετρήσεις θερμοκρασίας για κάθε διαμέρισμα του θαλάμου.

Αυτόματη μεταφορά των Δεδομένων. Δεν απαιτείται USB Stick.

Η συσκευή στέλνει τα καταγεγραμμένα δεδομένα στο κέντρο ελέγχου μέσω της μονάδας.

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί έναν συναγερμό όταν η τιμή που μετρήθηκε δεν είναι εντός των