Δήμοι

Telenoisis Λύσεις για ΟΤΑ

Με την ένδειξη θέσης και τις λοιπές ενδείξεις, ο διαχειριστής στο γραφείο κίνησης του Δήμου παραμένει ενήμερος για την τοποθεσία του κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο στο χάρτη που είναι ορατός σε κανονική, δορυφορική και υβριδική μορφή. Η χρήση των ενδείξεων ημερομηνίας και ώρας, διεύθυνσης, κατεύθυνσης, ταχύτητας, στάσεων, πινακίδας αυτοκινήτου και ανοιχτής ή κλειστής μηχανής καθιστούν τον εντοπισμό της θέσης των οχημάτων και την λήψη και συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για το κάθε όχημα απλή υπόθεση.

Με την χρήση των παραπάνω στοιχείων που αποθηκεύονται στο σύστημα είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαδρομής ημέρας του κάθε οχήματος καθώς και των διαδρομών προηγούμενων ημερών. Τέλος σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνεται και η αποτροπή λειτουργίας του οχήματος κατά τις απαγορευμένες ημερομηνίες και ώρες.

Κυριότερες ενδείξεις

 • Ανανέωση χρόνου ενδείξεων ανά 1-10 δευτερόλεπτα
 • Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
 • Ένδειξη διεύθυνσης
 • Ένδειξη κατεύθυνσης
 • Ένδειξη ταχύτητας
 • Ένδειξη στάσεων
 • Διάρκεια στάσεων σε σημείο
 • Ένδειξη πινακίδας αυτοκινήτου
 • Ένδειξη ανοιχτής/κλειστής μηχανής
 • Ένδειξη μέγιστης ταχύτητας
 • Χρήση του οχήματος εκτός εργασίας
 • Ένδειξη συνόλου διανυθέντων χιλιομέτρων
 • Εκτροπή από καθορισμένες διαδρομές
 • Χρόνος εργασίας οδηγών
 • Ένδειξη τρόπου οδήγησης των οδηγών και εκπαίδευση
 • Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμων
 • Ένδειξη θέσης και χρόνου για άνοιγμα/κλείσμο τάπας καυσίμων
 • Δρομολόγια και διαδρομές
Ο καθορισμός της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων του Δήμου γίνεται πλέον αυτόματα από το σύστημα με την χρήση της ένδειξης βέλτιστης διαδρομής.

Είναι δυνατή επίσης η εύρεση απόστασης όλων των οχημάτων του Δήμου από επιλεγμένο σημείο καθώς και ο έλεγχος διέλευσης οχημάτων από συγκεκριμένα σημεία (π.χ. ώρα διέλευσης, διάρκεια στάσης, ταυτότητα οχήματος).

Οι λειτουργία του γραφείου κίνησης του Δήμου απλοποιείται εφόσον τώρα το σύστημα αυτόματα καταγράφει την είσοδο και